Trochu historie chlazení

 • před n.l. – Použití ledu, sněhu, přírodních podmínek
 • 18. století – Rozvoj vědy a techniky – objevy přírodních zákonů
 • 1805 – Popis 1. chladícího zařízení – Evans
 • 1834 – Výroba 1. zařízení – Perkins
 • 1859 – 1. Absorpční zařízení – Carré
 • 1876 – Použití čpavku (R717 = NH3 ) v chladícím oběhu – Linde 1. chlazený lodní transport masa, 1. kluziště
 • 1878 – Použití metylchloridu CH3 Cl – Vincent
 • 1911 – Výroba turbokompresoru – Carrier
 • 1922 – Domácí chladnička absorpční – Platen/Munters
 • 1930 – Vývoj R12 – společnost Frigidaire(USA)
 • 1987 – Montreálský protokol – spotřeba chladiv
 • 1990 – Londýnská konference – pokračování Montrealu
 • 1992 – Kodaňské zasedání – ekologie, ochrana životního prostředí
 • 1997 – Kjótský protokol – mezinárodní smlouva k rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách

Trochu historie chlazení u nás

 • 1877 – Rakousko Uhersko – 1. kompresorové zařízení
 • 1930 – ČR – 1. absorpční stroj Výrobci :  Škodovy závody Plzeň a Hradec Králové, 1. Brněnská, ČKD Praha + cca 11 malých výrobců( Mráz Choceň, Horák, Míček,…)
 • 1950 – rozdělení působnosti výrobců pro jednotlivé skupiny
  • malé chlazení – do cca 3kW : Calex Zlaté Moravce, Elektrosvit Nové Zámky, OPOS Chrudim
  • střední chlazení – do 30 kW : Frigera, ZVVZ Liberec, Vzduchotechnika Nové Město nad Váhem
  • velké chlazení – od 30 kW : ČKD, 1. Brněnská, Ferox Děčín, Frigera Kolín
 • 1990 – privatizace a zánik velkých výrobců, vznik malé výroby a výrobních závodů zahraničních společností, Výroba je zjednodušena na montáž dílů do celků, – výroba kompresorů téměř zanikla, většina komponentů je dovážena
 • Významní domácí výrobci: ČKD Praha, JKD Nymburk, Geotek Kolín, Frigera 21 Kolín, PZP Opočno, BREMA Praha, Sinop České Budějovice, …
 • Významní zahraniční výrobci: Thermo-King (1R), Carrier, GEA, Daikin, Emerson, …

Organizace sdružující odborníky

 • ČR
  • SCHKT   Svaz chladící a klimatizační techniky
  • Společnost pro techniku prostředí Praha
 • SR
  • SZCHKT  Slovenská Zvaz chladiacej a klimatizačnej techniky
 • llF / llR – Mezinárodní ústav chladící techniky Paříž
 • ASHRAE – Americký svaz chladící techniky
 • ARI – Americký výzkumný ústav chladící a klimatizační techniky
 • AHRI – Americký institut chladící techniky, klimatizace a vytápění
 • DKV – Německý svaz chladící a klimatizační techniky Stuttgart
 • IAAR – Mezinárodní ústav čpavkového chlazení
 • AIRAH – Australský institut chladící techniky, klimatizace a vytápění