Servis klimatizací, tepelných čerpadel a chladících systémů

Zahrnuje veškerý servis bytových,kancelářských a průmyslových klimatizací mnoha značek, u kterých provedeme nejprve diagnostiku závad a poté jejich následnou opravu. Provádíme čistění jednotek, filtrů a následné vyčištění výparníku antibakteriálním dezinfekčním prostředkem.

Servis a čištění klimatizačních jednotek je důležitý pro správný chod. Je vhodné servis a důkladné vyčištění provádět alespoň jednou ročně, ovšem záleží na umístění jednotek. V prašném prostředí je to nutné i častěji, aby byl zajištěn správný chod jednotek.

 

Revize

Nabízíme revize klimatizačních a  chladících zařízení, tepelných čerpadel.

Od 1. ledna 2017 mají majitelé určitých tepelných čerpadel a klimatizací novou povinnost. Budou muset nechat provádět každoroční revize a stav zařízení zapisovat do evidenčních knih. Nařízení č. 517/2014 totiž mění pravidla pro vedení záznamů a provádění kontrol těsností. Netýká se však zdaleka všech zařízení. Záleží na množství a druhu chladiva. Fluorované skleníkové plyny sice nemají potenciál poškozovat ozonovou vrstvu Země, zato však mají tzv. potenciál globálního oteplování (tzv. GWP z anglického „global warming potential“). Emise těchto látek tedy mají negativní vliv na klimatický systém Země ve smyslu jeho oteplování. Potenciál GWP je vztažen k molekule CO2, pro kterou je stanoven potenciál rovný 1. Některé F-plyny mají potenciál až tisícinásobně vyšší než právě jedna molekula CO2. Znamená to tedy, že pokud má látka GWP = 1430, jedna vypuštěná molekula do atmosféry má stejný efekt jako 1430 vypuštěných molekul CO2. Také tyto látky jsou chemicky poměrně stálé a při vypuštění emisí přetrvávají v atmosféře i po několik desítek let.

Množství chladiva ( Kg )  * GWP  = eq. CO2

do 5 tun eq. CO2   ( do 10 tun na hermeticky uzavřených zařízeních )   není revize nutná

– 5 až 50 tun eq. CO2         revize jednou za 12 měsíců

– 50 až 500 tun eq. CO2     revize jednou za 6 měsíců

– nad 500 tun eq. CO2        revize jednou za 3 měsíce

Napřed je třeba říci, že povinnost provádět pravidelné kontroly těsnosti a revize klimatizací a čerpadel nezáleží na tom, zda funguje v domácnosti, ve firmě nebo třeba na poště či v obchodě. Vést evidenční knihy a provádět pravidelné revizní kontroly musí vždy provozovatel zařízení, bez ohledu na to, kde je nainstalované. Pokud své povinnosti nesplníte, čeká vás vysoký finanční postih, a to pokuta až 1 milion Kč. Revizi musí vždy provádět kvalifikovaný a certifikovaný odborník. Pamatujte, že musíte uchovat evidenční knihu i po demontáži a zrušení chladícího systému, po dobu 5 let pro případ kontroly.